Partners

Het Cellulaire Agricultuur Consortium bestaat op dit moment uit meer dan vijfentwintig mensen die namens diverse betrokken partijen zitting hebben genomen. Het Consortium heeft in 2021 de Stichting Cellulaire Agricultuur Nederland opgericht als wettelijke vertegenwoordiger. 

 

De Stichting Cellulaire Agricultuur Nederland is opgericht namens een consortium van 12 partijen. Het doel van de stichting is het ondersteunen en uitdragen van cellulaire agricultuur door het uitvoeren van het Groeiplan voor Cellulaire Agricultuur.

Dit plan heeft steun ontvangen van nog eens 40 instellingen en bedrijven. 

 

Het Bestuur van de Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting (CANS) bestaat uit de volgende personen:

 • Will van den Tweel
 • Cindy Gerhardt, secretaris
 • Cor van der Weele
 • Ira van Eelen
 • Maresa Oosterman, voorzitter
 • Marcel Ottens
 • Tim van de Rijdt, penningmeester
 • Cor van der Weele is oprichter van de Stichting

 

De stichting gaat haar doel te verwezenlijken door een volwaardig ecosysteem voor cellulaire agricultuur te bouwen op vijf pijlers:

 1. Onderwijs: bieden van relevante opleidingen op mo-/hbo-/wo-niveau
 2. Onderzoek: stimuleren van publieke kennisontwikkeling,
 3. Opschaling van toegankelijke faciliteiten,
 4. Maatschappelijke integratie bevorderen van consumenten, agrariërs of steden die cellulaire agricultuur als optie overwegen,
 5. Innovatie bevorderen door steunen van start-ups die zich hier vestigen en als scale-ups goed gedijen.