Laatste nieuws

Lancering van de eerste Advanced Course in Cellulaire Agricultuur in Nederland

Delft, 11 juni 2024 – Professionals die op zoek zijn naar actuele, hoogwaardige kennis over cellulaire agricultuur en haar producten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste gerichte cursus over dit onderwerp in Nederland. Van 12 t/m 14 november organiseert Biotech Delft de eerste editie van de “Advanced Course on Cellular Agriculture – Precision Fermentation and Cultured Meat”.

Een van de pijlers van het werk van CAN is onderwijs: zorgen voor de instroom van talent met de kennis en vaardigheden die nodig zijn in de CellAg sector. We zijn er trots op om samen te werken met belangrijke Nederlandse onderwijsinstellingen om de capaciteit te vergroten, onderwijsprogramma's op alle niveaus te ontwikkelen en studenten te stimuleren om voor een CellAg-opleiding te kiezen.

Vandaag kondigen we de Advanced Course on Cellular Agriculture aan die we hebben ontwikkeld in samenwerking met Biotechnology Academy Delft. De cursus, die plaatsvindt van 12-14 november 2024, zal zowel precisiefermentatie als kweekvlees behandelen. Het programma is multidisciplinair en biedt een combinatie van lezingen en groepswerk. Er zal worden ingegaan op technische aspecten, registratie en maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier biedt de cursus een intensief en diepgaand overzicht van de stand van de techniek. De cursusleiding bestaat uit prof.dr.ir. Marcel Ottens van de TU Delft, prof.dr.ir. René Wijffels van de WUR, en prof.dr. Lorenzo Moroni van de Universiteit Maastricht.

Biotechnology Academy Delft (kortweg Biotech Delft) organiseert biotechnologisch onderwijs op postdoctoraal niveau; korte cursussen over het ontwerpen van bioprocessen en alle onderliggende aspecten. Biotech Delft werkt nauw samen met medewerkers van de afdeling biotechnologie van de TU Delft en andere vooraanstaande experts uit de industrie en de academische wereld.

Meer informatie en inschrijven: https://biotechdelft.com/courses/cellular-agriculture/

 

Ronald Visschers Algemeen Directeur Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting

Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting kondigt met groot genoegen aan dat Ronald Visschers is benoemd tot Algemeen Directeur.

Met zijn indrukwekkende achtergrond en uitgebreide netwerk in de voedselsector, is Ronald de perfecte kandidaat om leiding te geven aan onze ambitieuze groeistrategie. Onder zijn leiding zullen we ons Cellulaire Agricultuur NL Groeiplan ten uitvoer brengen, gericht op het versterken van ons onderwijs, onderzoek en de opschaling van de cellulaire agricultuursector in Nederland.

Ronald’s expertise zal ongetwijfeld een enorme bijdrage leveren aan onze missie om cellulaire agricultuur in Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Eerste aanvragen proeverijen gecultiveerd vlees en vis kunnen worden ingediend

Delft, 25 januari 2024 - Nederlandse kweekvlees en -vis bedrijven kunnen per direct bij de Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting (CANS) aanvragen indienen voor proeverijen ter evaluatie door een comité van experts. Hiermee is het voor deze bedrijven, na positieve evaluatie van hun aanvraag, op korte termijn mogelijk om hun producten onder gecontroleerde omstandigheden te laten proeven.

Gecultiveerd vlees en -vis bedrijven in Nederland hebben door de motie van de Groot (D66) en Valstar (VVD) (Kamerstuk 27 428, Nr.383) een unieke kans om de producten die zij ontwikkelen te laten proeven, in afwachting van goedkeuringen op Europees niveau door de Europese Commissie. Hiertoe is in 2023 is er een Nederlandse Code of Practice opgesteld voor het veilig organiseren van proeverijen van gecultiveerd voedsel. Daarna is door CANS een comité van experts aangesteld die een onafhankelijke evaluatie zal uitvoeren.

Het expertcomité dat bestaat uit vier experts in toxicologie, microbiologie, ethiek en geneeskunde wordt voorgezeten door prof. dr. Hans Verhagen, die internationaal veel ervaring heeft op het gebied van dossierbeoordeling, onder meer bij de European Food Safety Authority (EFSA). 

Begin 2024 worden de eerste aanvragen beoordeeld door de experts en proeverijen zullen kort daarna van start gaan, bij een positieve evaluatie. De proeverijen zijn een belangrijke stap voor producenten van gecultiveerd vlees en vis richting het indienen van een Europees goedkeuringsdossier bij EFSA.

Vanuit haar sector-ondersteunende rol heeft de Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting de taak om de aanvragen van gecultiveerd vlees en -vis bedrijven te laten evalueren. Eind 2023 is dit proces ingericht en is een onafhankelijk comité bijeengebracht die de evaluatie zal uitvoeren. Op dinsdag 16 januari 2024 heeft de stichting aan de Nederlandse bedrijven laten weten dat hun aanvragen ingediend kunnen worden. Met een positieve evaluatie van zo’n aanvraag kunnen de proeverijen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Naast het mogelijk maken van proeverijen heeft CANS diverse programma’s in gang gezet als onderdeel van de financiering door het Nationaal Groeifonds; een nieuw onderwijsprogramma zal in 2024 voor studenten beschikbaar komen en wetenschappers worden aangesteld binnen InHolland, TU Delft, Maastricht University en Wageningen University & Research.

 

Opschalingsfaciliteiten cellulaire agricultuur

11 sept 2023 - Wageningen
Het Nationaal Groeifonds een subsidie van €60 miljoen toegekend om de cellulaire agricultuursector in Nederland te stimuleren. Een deel van deze financiering, €25 miljoen, is bestemd voor het realiseren van open-access faciliteiten voor het opschalen van gecultiveerd vlees en precisiefermentatie. Na het faillissement van een projectpartner zijn we op zoek naar een volledig operationele alternatieve productielocatie.

BOX NV Wageningen, een onafhankelijke partij, heeft de opdracht gekregen om potentiële locaties in Nederland te identificeren. Hiervoor zullen zowel organisaties die in Nederland locaties aanbieden als ook binnenlandse en internationale toekomstige gebruikers van de faciliteit geëvalueerd. Op basis van de beoordeling wordt het groeiplan aangepast.

Om betrokken te worden als potentiële aanbieder van opschalingsfaciliteiten of potentiële gebruiker van deze faciliteiten, kunt u contact opnemen met het BOX-team via info@boxnv.nl.

 

Nederlandse overheid bevestigt €60M investering in cellulaire agricultuur

Activiteiten rond onderwijs, onderzoek en opschalingsfaciliteiten gaan van start. Met €25 miljoen aanvullende cofinanciering is het budget voor het totale programma uitgebreid naar €85 miljoen. 

 

DEN HAAG, Nederland (21 oktober 2022). De Nederlandse regering heeft vandaag bevestigd €60 miljoen uit te trekken voor de ondersteuning van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur, de technologie om dierlijke producten zoals bijvoorbeeld vlees en melkeiwitten rechtstreeks uit dierlijke en microbiële cellen te produceren. Het is ‘s werelds grootste financiële ondersteuning ooit door een landelijke overheid voor cellulaire agricultuur. Deze rijksbijdrage werd in april van dit jaar, onder voorwaarden gereserveerd uit het Nationaal Groeifonds. De uitvoering van het plan gaat beginnen onder coördinatie van de Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting, in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

 

Naast de eenmalige impuls van €60 miljoen uit het Nationaal Groeifonds is een aanvullende €25 miljoen cofinanciering te verwachten, waarmee de totale omvang van het budget op €85 miljoen uitkomt. Naar schatting zal hiermee een incrementele €1,25 - €2,0 miljard in groei van het Nederlands verdienvermogen tegen 2050 worden gerealiseerd, met tegelijkertijd significante wereldwijde klimaat-, milieu- en gezondheidsvoordelen. Bijvoorbeeld het voorkomen van ~1,8 Mton CO2-eq. emissies en 15-20 kton ammoniak per jaar in 2050.

 

De activiteiten hebben als doel om de komende acht jaar het Nederlandse cellulaire agricultuur (CA) ecosysteem een flinke impuls te geven, onder andere door fundamentele en toegepaste CA-kennis te ontwikkelen, opschalingsfaciliteiten beschikbaar te maken voor CA-bedrijven en voldoende gekwalificeerd CA-personeel op te leiden. Hiermee wordt Nederland aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven in de CA-sector. 

 

“Het is goed dat we nu kunnen starten met de eerste activiteiten om cellulaire agricultuur in Nederland te stimuleren en te consolideren.” aldus Ira van Eelen, namens de Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting. “Hiermee kunnen we borgen dat Nederland de ideale plek blijft om cellulaire agricultuur te laten gedijen. We hebben een rijke geschiedenis in cellulaire agricultuur en zijn een wereldwijde koploper op het gebied van biotechnologie, alternatieve eiwitten en voedselinnovatie. Gesteund door dit visionaire leiderschap dat de Nederlandse regering vandaag weer laat zien, gaan we de komende maanden ons team uitbreiden en de eerste activiteiten rond publiek onderzoek, opschaling en onderwijs uitrollen.”

 

De Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting is het centrum van een snelgroeiende community van inmiddels 34 organisaties (onderwijs- en kennisinstellingen, NGO's, startups, industrie) die als gezamenlijk doel hebben een gezonde CA-sector te bouwen. De stichting zal een uitvoerend programmabureau opzetten en contact gaan leggen met potentiële partners die relevant zijn voor de uitvoering van de programma’s.

 

Nederland heeft een sterke geschiedenis als het gaat over innovatie in voedselproductie. De bevestiging van deze publieke investering in cellulaire agricultuur is een voorbeeld van de toewijding van de Nederlandse overheid om een voedselsysteem te bouwen dat gezond en duurzaam is. In combinatie met hervormingen in traditionele landbouw en veeteelt kan cellulaire agricultuur een extra optie zijn om te voldoen aan de wereldwijd groeiende vraag naar eiwitten.

 

Terwijl individuele startups in cellulaire agricultuur de afgelopen jaren succesvol private investeringen hebben aangetrokken is deze Groeifonds-financiering expliciet bedoeld om het publieke deel van het ecosysteem te ondersteunen. De verwachting is dat deze impuls de positie van Nederland op het gebied van cellulaire agricultuur wereldwijd verder verstevigt en dat Nederland de komende jaren meer bedrijven, meer financiering en meer samenwerking op het gebied van cellulaire agricultuur zal aantrekken. 

 

Deze aankondiging verandert niet het proces dat individuele bedrijven moeten doorlopen om  goedkeuring te ontvangen om hun producten te mogen verkopen, het Europese Novel Foods traject.   OVER HET NATIONAAL GROEIFONDS

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor projectinvesteringen op drie terreinen met de meeste potentie voor structurele en duurzame economische groei. Zie voor meer informatie www.nationaalgroeifonds.nlOVER CELLULAIRE AGRICULTUUR NEDERLAND

De Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting bouwt aan een Nederlandse community van organisaties die als doel hebben om een gezonde, duurzame sector te bouwen rond cellulaire agricultuur, binnen en buiten Nederland. Deelnemers zijn onder andere universiteiten, startups, impact- / duurzaamheidsorganisaties, waardeketenpartners en biotechversnellers, inclusief Blue Horizon, BPF, Catalyze, CE Delft, CellAg.org, CellRev, CoE Groen EC Food, DSM, Educated Choices Program, Foodvalley, FrieslandCampina, Geneus Biotech, Getinge / Applikon, Givaudan, HAS green academy, Hogeschool InHolland, HollandBio, Innovation Quarter, KindEarth.Tech, LenioBio, LIOF, Meatable, Mosa Meat, New Harvest, NoPalm Ingredients, NouBio, Nutreco, Orange Light Ventures, Planet B.io, ProVeg NL, Rabobank, RESPECTfarms, Rijksuniversiteit Groningen, SDG NL, The Protein Brewery, Those Vegan Cowboys, TU Delft, Unilever, Universiteit Maastricht, Upstream en Wageningen University & Research. Kijk voor meer informatie op www.cellulaireagricultuur.nl of volg de LinkedIn-pagina.

Beschikbaar beeld materiaal

BBQ
Afbeelding – 18,3 MB
Milk Breakfast
Afbeelding – 9,7 MB
Milk
Afbeelding – 4,5 MB
Picnic
Afbeelding – 25,8 MB
Meat And Dairy
Afbeelding – 1,9 MB
Meat
Afbeelding – 13,5 MB
Dairy
Afbeelding – 14,5 MB
Milk And Meat
Afbeelding – 714,2 KB

Persvragen:

Mocht u nog vragen hebben, kunt u onderstaand formulier invullen, we zorgen dat de juiste persoon dan zo snel mogelijk contact opneemt. 

14/04/2022:

Nederlandse overheid akkoord met €60M  investering in cellulaire agricultuur

DEN HAAG, Nederland (14 april 2022). De Nederlandse regering heeft vandaag aangekondigd dat zij €60 miljoen zal uittrekken ter ondersteuning van de vorming van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur, de technologie om dierlijke producten zoals melk en vlees rechtstreeks uit cellen te produceren. Deze rijksbijdrage wordt onder specifieke voorwaarden toegekend uit het Nationaal Groeifonds dat als doel heeft structurele economische groei voor Nederland te creëren, door te investeren in het publieke domein en innovatieve economische sectoren te ondersteunen. 

 

Deze financiële impuls vormt een eerste stap in de richting van de financiering van een groter groeiplan waarin wordt voorgesteld om € 252 - € 382 mln te investeren in cellulaire agricultuur, specifiek het stimuleren van onderwijs op het gebied van cellulaire agricultuur, wetenschappelijk onderzoek, publiek toegankelijke opschalingsfaciliteiten, maatschappelijke integratie (inclusief boeren en consumenten) en innovatie. Met het bredere groeiplan is de verwachting dat een incrementele €10 - €14 miljard in groei van het Nederlands verdienvermogen tegen 2050 kan worden gerealiseerd, met tegelijkertijd significante wereldwijde klimaat-, milieu- en gezondheidsvoordelen. Bijvoorbeeld het voorkomen van ~12 Mton CO2-eq. emissies en 100-130 kton ammoniak per jaar in 2050. 

 

De Nationaal Groeifonds Commissie zegt vandaag over cellulaire agricultuur “Hoewel de producten nog niet in de schappen liggen, is de wetenschap veelbelovend en zijn de eerste bedrijven al actief. De commissie is te spreken over de potentie en de betrokken partijen”. 

 

Het voorstel voor financiering is ingediend door een nieuw opgericht consortium van 12 organisaties (universiteiten, NGO's, startups, industrie) genaamd Cellulaire Agricultuur Nederland. De groep is op dit moment de uitvoerende organisatie en toezichtstructuur aan het ontwerpen om het voorgestelde groeiplan uit te gaan voeren, onder de condities aangegeven door de commissie. Naar verwachting komen de middelen tegen het einde van 2022 beschikbaar. De groep zal contacten gaan leggen met potentiële partners die relevant zijn voor de uitvoering van de programma’s.

 

“We zijn erg enthousiast over het visionaire leiderschap dat de Nederlandse regering vandaag weer laat zien.” aldus Ira van Eelen, namens de Stichting Cellulaire Agricultuur Nederland. “Nederland is de ideale plek voor cellulaire agricultuur om te gedijen. Het heeft een rijke geschiedenis in het leggen van de basis voor cellulaire agricultuur. Het is een wereldwijde koploper op het gebied van biotechnologie en alternatieve eiwit- en voedselinnovatie. Het is de 2e grootste exporteur van traditionele landbouwproducten ter wereld. En we waren het eerste land dat investeerde in publiek onderzoek naar gecultiveerd vlees en presenteerden een proof of concept hamburger aan de wereld. Dit is een mooie manier om duurzaam te kunnen groeien terwijl onze groei op dit moment juist onder druk staat.”

 

Nederland heeft een sterke geschiedenis als het gaat over innovatie in voedselproductie. Deze publieke investering in cellulaire agricultuur is een voorbeeld van de toewijding van de Nederlandse overheid om een voedselsysteem te bouwen dat gezond en duurzaam is. In combinatie met hervormingen in traditionele landbouw en veeteelt kan cellulaire agricultuur een extra optie zijn om te voldoen aan de wereldwijd groeiende vraag naar eiwitten.

 

Terwijl individuele startups in Cellulaire Agricultuur de afgelopen jaren succesvol private investeringen hebben aangetrokken is deze Groeifonds-financiering expliciet bedoeld om het publieke deel van het ecosysteem te ondersteunen. De verwachting is dat deze impuls de positie van Nederland op het gebied van Cellulaire Agricultuur wereldwijd verder verstevigt en dat Nederland de komende jaren meer bedrijven, meer financiering en meer samenwerking op het gebied van Cellulaire Agricultuur zal aantrekken. Deze aankondiging verandert niet het proces dat individuele bedrijven moeten doorlopen om  goedkeuring te ontvangen om hun producten te mogen verkopen, het Europese Novel Foods traject.   OVER HET NATIONAAL GROEIFONDS

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor projectinvesteringen op drie terreinen met de meeste potentie voor structurele en duurzame economische groei. Zie voor meer informatie www.nationaalgroeifonds.nl OVER CELLULAIRE AGRICULTUUR NEDERLAND

Cellulaire Agricultuur Nederland is een consortium van Nederlandse universiteiten, startups, impact-/duurzaamheidsorganisaties, waardeketenpartners en biotechversnellers, inclusief BPF, CE Delft, DSM, KindEarth.Tech, Meatable, Mosa Meat, Nutreco, Planet B.io, RESPECTfarms, SDG NL, Those Vegan Cowboys, TU Delft, Unilever en WUR. Ze worden ondersteund door meer dan 40 organisaties zoals regionale ontwikkelmaatschappijen, onderwijsinstellingen, supermarkten en voedselproducenten (variërend van individuele boeren tot multinationals). Allemaal hebben ze als doel om een gezonde, duurzame sector te bouwen rond cellulaire agricultuur, binnen en buiten Nederland. 

Kijk voor meer informatie op www.cellulaireagricultuur.nl of volg de LinkedIn-pagina.