Over cellulaire agricultuur

Hieronder staan vragen die vaak gesteld worden, met antwoorden. Cellulaire agricultuur is jong en volop in ontwikkeling. De antwoorden zijn gebaseerd op wat we nu weten. De komende tijd zal verder onderzoek naar al deze onderwerpen gedaan worden en zullen de antwoorden bijgewerkt worden.

 

 1. Wat is cellulaire agricultuur?
  Cellulaire agricultuur is een reeks technologieën om dierlijke producten zoals melk en vlees rechtstreeks uit cellen te produceren.

 2. Waarom hebben we het nodig?
  Met een groeiende en rijker wordende wereldbevolking zal de consumptie van dierlijke producten naar verwachting blijven groeien. Met CA willen we minimaal een deel van deze wereldwijde groei invullen en daarmee een deel van de wereldwijde negatieve gevolgen voor klimaat en biodiversiteit vermijden.

 

 1. Waarin investeert het Groeifonds? 
  De financiering van het Groeifonds expliciet gericht op het ondersteunen van het publieke deel van het ecosysteem, en gaat niet naar private bedrijven. De middelen zullen worden gebruikt voor het stimuleren van onderwijs in cellulaire agricultuur, wetenschappelijk onderzoek, publiek toegankelijke opschalingsfaciliteiten en maatschappelijke integratie (inclusief boeren en consumenten). Een volledig openbaar ecosysteem dat de hele waardeketen bestrijkt, stelt bestaand en nieuwe bedrijven in staat om efficiënter (sneller, beter en kosteneffectiever) te zijn op hun weg naar de markt. Meer bedrijvigheid zorgt voor meer verdienvermogen in Nederland.

 

 1. Wat betekent dit voor klimaat en milieu?
  Volgens een onafhankelijke Life Cycle Analysis-studie van CE Delft zou de productie van gecultiveerd vlees de klimaatimpact met 92% kunnen verminderen, de CO2 emmisies met 93% kunnen verminderen, 95% minder land en 78% minder water kunnen gebruiken in vergelijking met industriële vleesproductie. We moeten ons echter realiseren dat deze cijfers nog steeds schattingen zijn en dat dit moeten worden bewezen wanneer productieprocessen meer in detail worden uitgewerkt. De uiteindelijke voordelen van producten geproduceerd door cellulaire agricultuur zullen verschillen per type product en productieproces. Voor melk eiwitten zonder dieren verschijnen de eerste LCA’s, en deze laten een vergelijkbare verbetering van milieu voetafdruk zien.

 

 1. Wat betekent dit voor boeren?
  Cellulaire agricultuur kan in de loop van decennia een transformatie van ons voedselsysteem veroorzaken. Boeren hebben de mogelijkheid om hun activiteiten te diversifiëren, zoals het leveren van dierlijke cellen, het produceren, of het verbouwen van de gewassen die nodig zijn om cellen te voeden. Onderzoek naar de opties, in interactie met boeren, is een belangrijk onderdeel van dit programma. Samen met hervormingen van de conventionele landbouw leidt dit naar oplossingen voor de klimaatcrisis en het produceren van voeding voor een groeiende wereldbevolking.

 

 1. Wanneer zien we dit in de supermarkt?
  Dat hangt af van wanneer CA-bedrijven goedkeuring van de regelgevende instanties aanvragen en wanneer regelgevers de te verkopen producten goedkeuren. Dit goedkeuringsproces duurt in Europa ongeveer 1,5 jaar. Het zal waarschijnlijk nog een paar jaar duren voordat CA-producten in de supermarkten verschijnen.

 

 1. Wat gaat het kosten?
  De verwachting is dat wanneer CA-producten de markt op komen, ze zullen beginnen in de prijsklasse van de huidige premium dierlijke producten. Zoals bij de meeste nieuwe technologieën zullen de eerste producten op kleine schaal tegen een hoge prijs worden verkocht. Naarmate we opschalen, zal de prijs dalen, en we streven ernaar om uiteindelijk concurrerend te zijn met vleesproducten die momenteel in supermarkten liggen. Uiteindelijk zouden vlees en zuivel uit cellulaire agricultuur goedkoper kunnen worden dan conventionele dierlijke producten, omdat de productie ervan zeer efficiënt kan zijn.

 

 1. Wat is de relatie met plantaardige alternatieven?
  We zijn erg blij met het momentum in plantaardige alternatieven, maar gezien het enorme huidige wereldwijde volume van de consumptie van dierlijke producten en de mate van acceptatie van plantaardige alternatieven, zijn we sterk van mening dat cellulaire agricultuur nodig is als een aanvullende oplossing voor die consumenten die niet willen overstappen op plantaardige alternatieven. Beide zijn nodig.

 

 1. Gaan consumenten CA-producten eten?
  Acceptatie van gecultiveerd vlees door de consument blijft naar steeds hogere niveaus stijgen, ondanks het feit dat het nog niet overal beschikbaar is. Een recente studie in de VS en het VK toonde bijna 90% acceptatie onder Gen Z en 70% onder babyboomers. Zie hier het onderzoeksrapport. Ook in Nederland is de meerderheid van de bevolking positief, en deze aantallen blijven groeien (o.a. Flycatcher-onderzoek). Onderzoek laat ook een belangrijke rol zien voor een proces van gewenning.
  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2019.00069/full 
  Voor diervrij zuivel hebben onderzoekers al ‘substantiële’ acceptatie in verschillende landen gemeld https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2021.678491/full 

   

  Over proeverijen van producten gemaakt met cellulaire agricultuur

  Kweekvlees en -vis kwalificeert als een ‘novel food’. Dit betekent dat het product eerst een veiligheidsassessment door de Europese Unie (de European Food Safety Authority) moet doorlopen voor het in de Unie verkocht mag worden. Om toch een proeverij te organiseren kan een producent een aanvraag te doen bij de Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting (CANS) die een comité van experts heeft samengebracht om de veiligheid van aangeboden producten te evalueren. 

   

  1. Wat gaat er gebeuren tijdens een proeverij?
   Nederlandse producenten van kweekvlees en -vis zullen tijdens een proeverij hun producten onder gecontroleerde omstandigheden kunnen laten proeven aan geselecteerde deelnemers. De opzet van een proeverij kan verschillen per producent en per moment dat een proeverij wordt georganiseerd.

  2. Is een proeverij veilig en hoe wordt dat gegarandeerd?
   De organiserende producent van kweekvlees of -vis is verantwoordelijk voor de veiligheid van de proeverij.
   Kweekvlees en -vis kwalificeert als een ‘novel food’. Dit betekent dat het product eerst een veiligheidsassessment door de Europese Unie (de European Food Safety Authority) moet doorlopen voor het in de Unie verkocht mag worden. Voor de proeverijen is het veiligheidsassessment op Europees niveau nog niet uitgevoerd.
   Om toch een proeverij te organiseren dient een producent een aanvraag te doen bij de Cellulaire Agricultuur Nederland Stichting (CANS) die een comité van experts heeft samengebracht om de veiligheid van aangeboden producten te evalueren. Het expertcomité bestaat uit vier experts in toxicologie, microbiologie, ethiek en geneeskunde. Na positieve evaluatie van een aanvraag kan een producent tot 10 proeverijen organiseren.

  3. Wanneer zijn de proeverijen en met hoeveel mensen?
   Nederlandse producenten van kweekvlees en -vis kunnen na een positieve aanvraag tot 10 proeverijen organiseren met een maximum van 30 deelnemers per proeverij. Het is aan de bedrijven om proeverijen te organiseren en deelnemers te selecteren.

  4. Wie kan zich aanmelden om mee te doen aan een proeverij en waar kan dat?
   Nederlandse producenten van kweekvlees en -vis kunnen na een positieve aanvraag tot 10 proeverijen organiseren met een maximum van 30 deelnemers per proeverij. Het is aan de bedrijven om proeverijen te organiseren en deelnemers te selecteren.

    

  5. Wat zijn de voorwaarden om mee te doen aan een proeverij?
   Een deelnemer aan een proeverij moet op voorhand geselecteerd zijn, dus deelname is niet toegankelijk voor het algemeen publiek. Alle deelnemers dienen vooraf een informatie- en toestemmingsformulier te tekenen. In dit document wordt uiteengezet wat de regulatoire status is van het product en welke analyses en controles er zijn uitgevoerd om de veiligheid van het product te garanderen. Deelnemers worden niet gecompenseerd voor deelname en verklaren middels het tekenen van een formulier dat ze bekend zijn met deze informatie en dat ze op eigen risico en op vrijwillige basis deelnemen. Ook bevestigen ze hierbij dat ze geen allergieën hebben, niet zwanger zijn en in goede gezondheid verkeren.

    

  Vragen?

  Heeft u een vraag over cellulaire agricultuur of de stichting? Neem dan contact op.